Brows

 • Chì chân mày hai đầu

  Automatic Brow Pencil Duo

  Chì chân mày hai đầu tiện lợi với một đầu dùng để tô màu cho chân mày và đầu còn lại là tạo dáng và tán đều màu để làm sáng khuôn mặt.
  VẼ, TẠO NÉT VÀ LÀM ĐẦY DÁNG CHÂN MÀY VỚI MÀU SẮC PHÙ HỢP
 • Chì chân mày hai đầu

  Automatic Brow Pencil Duo

  Chì chân mày hai đầu tiện lợi với một đầu dùng để tô màu cho chân mày và đầu còn lại là tạo dáng và tán đều màu để làm sáng khuôn mặt.
  VẼ, TẠO NÉT VÀ LÀM ĐẦY DÁNG CHÂN MÀY VỚI MÀU SẮC PHÙ HỢP
 • Automatic Brow Pencil Duo Refill

  This is a refill cartridge for the Automatic Brow Pencil Duo. Snaps easily into place.
 • Eyeliner/Brow Brush 20

  Line and define with precision. This brush's angled tip makes applying brow powder and liquid or gel eyeliner a breeze. Also great for lining with powder eyeshadow.
  Precision-angled brush to shape brows, line eyes.
Top