Brows

  • Chì kẻ mày Estee Lauder The Brow Multi-Tasker    Tạo dáng: Sử dụng cọ đi kèm để chải phần lông mày theo chiều mong muốn
    Làm đầy: Dùng chì làm đầy và kết hợp cọ để tán màu chì hướng theo hình khung chân mày.
    Dùng đầu tán bột nhẹ nhàng dặm theo độ dài của sợi lông mày để cố định phần chì và định hình dáng mày.
    TẠO DÁNG, LẮP ĐẦY VÀ ĐỊNH HÌNH NÉT CHÂN MÀY.
Top