March 26,

T

inh chất #1 Advanced Night Repair của chúng tôi liên tục nhận được đánh giá năm sao—vì vậy, việc sản phẩm này được phiêu lưu ngoài vụ trụ là điều dễ hiểu! Nhờ cơ hội chỉ có một lần trong đời trên để Trạm vũ trụ quốc tế, "chai serum nâu" của chúng ta đã có một chuyến bay vào vũ trụ. Chúng tôi luôn tìm kiếm những ranh giới tiếp theo trong nghiên cứu khoa học và chăm sóc da, và giờ đây Advanced Night Repair đã vượt qua ranh giới bên ngoài thế giới này. Hãy xem một số khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc phiêu lưu của chúng.

Top