Pure Color

from reviews
Màu sắc nổi bật, bền màu lâu trồi với lớp kết thúc dạng kem.

Đánh giá

Top