Double Wear Foundation Pump

Dành cho sản phẩm nền Double Wear Stay-in-Place Makeup.

5g

Product Details


Giờ đây, bạn có thể lấy một lượng kem nền Double Wear Stay-in-Place Makeup thích hợp bằng vòi lấy kem nền tiện lợi, có thể tái sử dụng.

Chỉ cần nhấn đầu vòi bơm để lấy một lượng kem thích hợp lên đầu ngón tay, cọ hoặc miếng bông mút biển của bạn.

Đánh giá

Top