• Chuyển giao quyền lực

    Với nhiều giải thưởng, bao gồm cả giải Chevalier của Liên Đoàn Danh Dự từ chính phủ Pháp, Estée chính thức nghỉ hưu vào năm 1995. "Công ty của tôi là một thực thể sống với tinh thần bất khuất của riêng nó, và con cháu của tôi đang ở đây để củng cố nó thêm ... tôi đã truyền lại cho họ quyền chỉ huy của tôi," bà nói khi bà nghỉ hưu. Cùng năm đó, bà  đứng cạnh hai con trai của bà là Leonard và Ronald tại sàn chứng khoán New York khi công ty bắt đầu cổ phần hóa. Đương nhiên, mỗi nhà đầu tư chứng khoán được tặng một mẫu thử miễn phí.

  • Chuyển giao quyền lực

    Với nhiều giải thưởng, bao gồm cả giải Chevalier của Liên Đoàn Danh Dự từ chính phủ Pháp, Estée chính thức nghỉ hưu vào năm 1995. "Công ty của tôi là một thực thể sống với tinh thần bất khuất của riêng nó, và con cháu của tôi đang ở đây để củng cố nó thêm ... tôi đã truyền lại cho họ quyền chỉ huy của tôi," bà nói khi bà nghỉ hưu. Cùng năm đó, bà  đứng cạnh hai con trai của bà là Leonard và Ronald tại sàn chứng khoán New York khi công ty bắt đầu cổ phần hóa. Đương nhiên, mỗi nhà đầu tư chứng khoán được tặng một mẫu thử miễn phí.

Top