• Front-Row Regular

    "Tôi yêu quần áo đẹp," Estée là người đầu tiên thừa nhận. Tình yêu thời trang cao cấp của bà giúp tạo ra mối quan hệ lâu dài với các nhà thiết kế như Hubert de Givenchy, Valentino, và Bill Blass, và bà đã tham dự chương trình của họ mỗi mùa. Ở đó, bà thu thập các nét phong cách, cũng như những ý tưởng làm đẹp. Tại một buổi trình diễn của Emanuel Ungaro, bà đã bị mê hoặc bởi một người mẫu áo có "nét bóng tinh tế nhất của màu đỏ ruby trên môi cô. Nó trông tuyệt vời ", bà nhớ lại. "Tôi chạy ngay về nhà để có thể thử nghiệm cho đến khi tôi tìm thấy chính xác sắc màu  bóng đó cho tiêng mình."

  • Front-Row Regular

    "Tôi yêu quần áo đẹp," Estée là người đầu tiên thừa nhận. Tình yêu thời trang cao cấp của bà giúp tạo ra mối quan hệ lâu dài với các nhà thiết kế như Hubert de Givenchy, Valentino, và Bill Blass, và bà đã tham dự chương trình của họ mỗi mùa. Ở đó, bà thu thập các nét phong cách, cũng như những ý tưởng làm đẹp. Tại một buổi trình diễn của Emanuel Ungaro, bà đã bị mê hoặc bởi một người mẫu áo có "nét bóng tinh tế nhất của màu đỏ ruby trên môi cô. Nó trông tuyệt vời ", bà nhớ lại. "Tôi chạy ngay về nhà để có thể thử nghiệm cho đến khi tôi tìm thấy chính xác sắc màu  bóng đó cho tiêng mình."

Top