• Các công dân mẫu mực

  Khi phải chọn "gương mặt" cho thương hiệu mình, Estée đưa ra quyết định táo bạo khi sử dụng duy nhất một hình mẫu, Karen Graham. "Chúng tôi muốn đánh cược. Dắm đông có thể nhàm chán với một khuôn mặt. Nhưng tôi nghĩ là không, " bà giải thích. Và bà đã nói đúng: Graham là người mẫu cho công ty từ năm 1970 đến năm 1985 (và có thời gian ngắn trở lại vào năm 1998), giúp giới thiệu thương hiệu cho hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới.

  Khi đến thời điểm chọn một thế hệ mới của khuôn mặt thương hiệu, Estée luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể: "Phụ nữ thành đạt của tôi là thanh lịch ... mạnh mẽ và thông minh." Các người mẫu Willow Bay và Paulina Porizkova cũng vậy, cũng như các nữ diễn viên như Elizabeth Hurley và Gwyneth Paltrow, và các ngôi sao thời trang s Liya Kebede, Carolyn Murphy, Joan Smalls, Liu Wen, Hilary Rhoda, Constance Jablonski và Arizona Muse.

  Quảng cáo ban đầu được chụp độc quyền bởi lensman Victor Skrebniski, người đã xuất bản cuốn sách "Năm phụ nữ đẹp" nhằm bày tỏ sự kính trọng với Estée Lauder đã từng là nàng thơ của mình từ rất lâu. Trong những năm gần đây, các nhiếp ảnh gia hàng đầu như Steven Meisel, Mario Testino, Bruce Weber, Inez và Vinoodh, Mario Sorrenti và Craig McDean đã làm việc theo các chiến dịch cho các thương hiệu.

 • Các công dân mẫu mực

  Khi phải chọn "gương mặt" cho thương hiệu mình, Estée đưa ra quyết định táo bạo khi sử dụng duy nhất một hình mẫu, Karen Graham. "Chúng tôi muốn đánh cược. Dắm đông có thể nhàm chán với một khuôn mặt. Nhưng tôi nghĩ là không, " bà giải thích. Và bà đã nói đúng: Graham là người mẫu cho công ty từ năm 1970 đến năm 1985 (và có thời gian ngắn trở lại vào năm 1998), giúp giới thiệu thương hiệu cho hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới.

  Khi đến thời điểm chọn một thế hệ mới của khuôn mặt thương hiệu, Estée luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể: "Phụ nữ thành đạt của tôi là thanh lịch ... mạnh mẽ và thông minh." Các người mẫu Willow Bay và Paulina Porizkova cũng vậy, cũng như các nữ diễn viên như Elizabeth Hurley và Gwyneth Paltrow, và các ngôi sao thời trang s Liya Kebede, Carolyn Murphy, Joan Smalls, Liu Wen, Hilary Rhoda, Constance Jablonski và Arizona Muse.

  Quảng cáo ban đầu được chụp độc quyền bởi lensman Victor Skrebniski, người đã xuất bản cuốn sách "Năm phụ nữ đẹp" nhằm bày tỏ sự kính trọng với Estée Lauder đã từng là nàng thơ của mình từ rất lâu. Trong những năm gần đây, các nhiếp ảnh gia hàng đầu như Steven Meisel, Mario Testino, Bruce Weber, Inez và Vinoodh, Mario Sorrenti và Craig McDean đã làm việc theo các chiến dịch cho các thương hiệu.

 • Các công dân mẫu mực

  Khi phải chọn "gương mặt" cho thương hiệu mình, Estée đưa ra quyết định táo bạo khi sử dụng duy nhất một hình mẫu, Karen Graham. "Chúng tôi muốn đánh cược. Dắm đông có thể nhàm chán với một khuôn mặt. Nhưng tôi nghĩ là không, " bà giải thích. Và bà đã nói đúng: Graham là người mẫu cho công ty từ năm 1970 đến năm 1985 (và có thời gian ngắn trở lại vào năm 1998), giúp giới thiệu thương hiệu cho hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới.

  Khi đến thời điểm chọn một thế hệ mới của khuôn mặt thương hiệu, Estée luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể: "Phụ nữ thành đạt của tôi là thanh lịch ... mạnh mẽ và thông minh." Các người mẫu Willow Bay và Paulina Porizkova cũng vậy, cũng như các nữ diễn viên như Elizabeth Hurley và Gwyneth Paltrow, và các ngôi sao thời trang s Liya Kebede, Carolyn Murphy, Joan Smalls, Liu Wen, Hilary Rhoda, Constance Jablonski và Arizona Muse.

  Quảng cáo ban đầu được chụp độc quyền bởi lensman Victor Skrebniski, người đã xuất bản cuốn sách "Năm phụ nữ đẹp" nhằm bày tỏ sự kính trọng với Estée Lauder đã từng là nàng thơ của mình từ rất lâu. Trong những năm gần đây, các nhiếp ảnh gia hàng đầu như Steven Meisel, Mario Testino, Bruce Weber, Inez và Vinoodh, Mario Sorrenti và Craig McDean đã làm việc theo các chiến dịch cho các thương hiệu.

 • Các công dân mẫu mực

  Khi phải chọn "gương mặt" cho thương hiệu mình, Estée đưa ra quyết định táo bạo khi sử dụng duy nhất một hình mẫu, Karen Graham. "Chúng tôi muốn đánh cược. Dắm đông có thể nhàm chán với một khuôn mặt. Nhưng tôi nghĩ là không, " bà giải thích. Và bà đã nói đúng: Graham là người mẫu cho công ty từ năm 1970 đến năm 1985 (và có thời gian ngắn trở lại vào năm 1998), giúp giới thiệu thương hiệu cho hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới.

  Khi đến thời điểm chọn một thế hệ mới của khuôn mặt thương hiệu, Estée luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể: "Phụ nữ thành đạt của tôi là thanh lịch ... mạnh mẽ và thông minh." Các người mẫu Willow Bay và Paulina Porizkova cũng vậy, cũng như các nữ diễn viên như Elizabeth Hurley và Gwyneth Paltrow, và các ngôi sao thời trang s Liya Kebede, Carolyn Murphy, Joan Smalls, Liu Wen, Hilary Rhoda, Constance Jablonski và Arizona Muse.

  Quảng cáo ban đầu được chụp độc quyền bởi lensman Victor Skrebniski, người đã xuất bản cuốn sách "Năm phụ nữ đẹp" nhằm bày tỏ sự kính trọng với Estée Lauder đã từng là nàng thơ của mình từ rất lâu. Trong những năm gần đây, các nhiếp ảnh gia hàng đầu như Steven Meisel, Mario Testino, Bruce Weber, Inez và Vinoodh, Mario Sorrenti và Craig McDean đã làm việc theo các chiến dịch cho các thương hiệu.

 • Các công dân mẫu mực

  Khi phải chọn "gương mặt" cho thương hiệu mình, Estée đưa ra quyết định táo bạo khi sử dụng duy nhất một hình mẫu, Karen Graham. "Chúng tôi muốn đánh cược. Dắm đông có thể nhàm chán với một khuôn mặt. Nhưng tôi nghĩ là không, " bà giải thích. Và bà đã nói đúng: Graham là người mẫu cho công ty từ năm 1970 đến năm 1985 (và có thời gian ngắn trở lại vào năm 1998), giúp giới thiệu thương hiệu cho hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới.

  Khi đến thời điểm chọn một thế hệ mới của khuôn mặt thương hiệu, Estée luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể: "Phụ nữ thành đạt của tôi là thanh lịch ... mạnh mẽ và thông minh." Các người mẫu Willow Bay và Paulina Porizkova cũng vậy, cũng như các nữ diễn viên như Elizabeth Hurley và Gwyneth Paltrow, và các ngôi sao thời trang s Liya Kebede, Carolyn Murphy, Joan Smalls, Liu Wen, Hilary Rhoda, Constance Jablonski và Arizona Muse.

  Quảng cáo ban đầu được chụp độc quyền bởi lensman Victor Skrebniski, người đã xuất bản cuốn sách "Năm phụ nữ đẹp" nhằm bày tỏ sự kính trọng với Estée Lauder đã từng là nàng thơ của mình từ rất lâu. Trong những năm gần đây, các nhiếp ảnh gia hàng đầu như Steven Meisel, Mario Testino, Bruce Weber, Inez và Vinoodh, Mario Sorrenti và Craig McDean đã làm việc theo các chiến dịch cho các thương hiệu.

Top