• Giá trị của gương mặt

  Năm 1956, Estée ra mắt lạoi kem sang trọng nhất của mình, Re-Nutriv. Với giá 115 đô la mỗi lọ - tương đương với khoảng 1000 đô la ngày nay - khá đắt tiền, nhưng cô đã nhanh chóng đưa ra lý do đó là sản phẩm đáng giá đến từng xu. "Tại sao bạn dành quá nhiều cho một bức tranh của Picasso? Lanh dưới bức tranh của ông có giá 2,75 đô la, mỗi lọ sơn ông đã sử dụng có lẽ là  1,75 đô la. Tại sao, sau đó, bạn phải trả một tài sản không nhỏ cho một bức tranh nhỏ? Bạn đang trả tiền cho sự sáng tạo ... để trải nghiệm ... và một cái gì đó có ích cho bạn. "

 • Giá trị của gương mặt

  Năm 1956, Estée ra mắt lạoi kem sang trọng nhất của mình, Re-Nutriv. Với giá 115 đô la mỗi lọ - tương đương với khoảng 1000 đô la ngày nay - khá đắt tiền, nhưng cô đã nhanh chóng đưa ra lý do đó là sản phẩm đáng giá đến từng xu. "Tại sao bạn dành quá nhiều cho một bức tranh của Picasso? Lanh dưới bức tranh của ông có giá 2,75 đô la, mỗi lọ sơn ông đã sử dụng có lẽ là  1,75 đô la. Tại sao, sau đó, bạn phải trả một tài sản không nhỏ cho một bức tranh nhỏ? Bạn đang trả tiền cho sự sáng tạo ... để trải nghiệm ... và một cái gì đó có ích cho bạn. "

 • Giá trị của gương mặt

  Năm 1956, Estée ra mắt lạoi kem sang trọng nhất của mình, Re-Nutriv. Với giá 115 đô la mỗi lọ - tương đương với khoảng 1000 đô la ngày nay - khá đắt tiền, nhưng cô đã nhanh chóng đưa ra lý do đó là sản phẩm đáng giá đến từng xu. "Tại sao bạn dành quá nhiều cho một bức tranh của Picasso? Lanh dưới bức tranh của ông có giá 2,75 đô la, mỗi lọ sơn ông đã sử dụng có lẽ là  1,75 đô la. Tại sao, sau đó, bạn phải trả một tài sản không nhỏ cho một bức tranh nhỏ? Bạn đang trả tiền cho sự sáng tạo ... để trải nghiệm ... và một cái gì đó có ích cho bạn. "

 • Giá trị của gương mặt

  Năm 1956, Estée ra mắt lạoi kem sang trọng nhất của mình, Re-Nutriv. Với giá 115 đô la mỗi lọ - tương đương với khoảng 1000 đô la ngày nay - khá đắt tiền, nhưng cô đã nhanh chóng đưa ra lý do đó là sản phẩm đáng giá đến từng xu. "Tại sao bạn dành quá nhiều cho một bức tranh của Picasso? Lanh dưới bức tranh của ông có giá 2,75 đô la, mỗi lọ sơn ông đã sử dụng có lẽ là  1,75 đô la. Tại sao, sau đó, bạn phải trả một tài sản không nhỏ cho một bức tranh nhỏ? Bạn đang trả tiền cho sự sáng tạo ... để trải nghiệm ... và một cái gì đó có ích cho bạn. "

Top