• Đọc môi phụ nữ

  Khi đế chế của mình đã lớn và bao gồm cả lĩnh vực trang điểm, Estée nhận ra rằng sự thành công của son môi của cô thường phụ thuộc vào tên gọi của nó. "Trung thực, sáng suốt, mô tả chi tiết - đó là những gì tôi theo đuổi," bà giải thích. Sản phẩm thành công đầu tiên bao gồm Duchess Crimson, một màu đỏ rõ ràng, mạnh mẽ; All Day Rose, một màu hồng mềm mại lý tưởng cho phụ nữ văn phòng; và Dancing Red, một loại màu " Ra-phố-lúc-trời-tối".

  Mỗi thỏi son được đóng gói trong một hộp kim loại vàng, một thiết kế nữ tính mà ngay lập tức đã trở thành một biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Trong thực tế, loại bao bì này, ngày nay với cập nhật thêm dạng thỏi tròn, vẫn được sử dụng ngày nay trong bộ sưu tập son môi Signature của chúng tôi.

 • Đọc môi phụ nữ

  Khi đế chế của mình đã lớn và bao gồm cả lĩnh vực trang điểm, Estée nhận ra rằng sự thành công của son môi của cô thường phụ thuộc vào tên gọi của nó. "Trung thực, sáng suốt, mô tả chi tiết - đó là những gì tôi theo đuổi," bà giải thích. Sản phẩm thành công đầu tiên bao gồm Duchess Crimson, một màu đỏ rõ ràng, mạnh mẽ; All Day Rose, một màu hồng mềm mại lý tưởng cho phụ nữ văn phòng; và Dancing Red, một loại màu " Ra-phố-lúc-trời-tối".

  Mỗi thỏi son được đóng gói trong một hộp kim loại vàng, một thiết kế nữ tính mà ngay lập tức đã trở thành một biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Trong thực tế, loại bao bì này, ngày nay với cập nhật thêm dạng thỏi tròn, vẫn được sử dụng ngày nay trong bộ sưu tập son môi Signature của chúng tôi.

 • Đọc môi phụ nữ

  Khi đế chế của mình đã lớn và bao gồm cả lĩnh vực trang điểm, Estée nhận ra rằng sự thành công của son môi của cô thường phụ thuộc vào tên gọi của nó. "Trung thực, sáng suốt, mô tả chi tiết - đó là những gì tôi theo đuổi," bà giải thích. Sản phẩm thành công đầu tiên bao gồm Duchess Crimson, một màu đỏ rõ ràng, mạnh mẽ; All Day Rose, một màu hồng mềm mại lý tưởng cho phụ nữ văn phòng; và Dancing Red, một loại màu " Ra-phố-lúc-trời-tối".

  Mỗi thỏi son được đóng gói trong một hộp kim loại vàng, một thiết kế nữ tính mà ngay lập tức đã trở thành một biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Trong thực tế, loại bao bì này, ngày nay với cập nhật thêm dạng thỏi tròn, vẫn được sử dụng ngày nay trong bộ sưu tập son môi Signature của chúng tôi.

 • Đọc môi phụ nữ

  Khi đế chế của mình đã lớn và bao gồm cả lĩnh vực trang điểm, Estée nhận ra rằng sự thành công của son môi của cô thường phụ thuộc vào tên gọi của nó. "Trung thực, sáng suốt, mô tả chi tiết - đó là những gì tôi theo đuổi," bà giải thích. Sản phẩm thành công đầu tiên bao gồm Duchess Crimson, một màu đỏ rõ ràng, mạnh mẽ; All Day Rose, một màu hồng mềm mại lý tưởng cho phụ nữ văn phòng; và Dancing Red, một loại màu " Ra-phố-lúc-trời-tối".

  Mỗi thỏi son được đóng gói trong một hộp kim loại vàng, một thiết kế nữ tính mà ngay lập tức đã trở thành một biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Trong thực tế, loại bao bì này, ngày nay với cập nhật thêm dạng thỏi tròn, vẫn được sử dụng ngày nay trong bộ sưu tập son môi Signature của chúng tôi.

 • Đọc môi phụ nữ

  Khi đế chế của mình đã lớn và bao gồm cả lĩnh vực trang điểm, Estée nhận ra rằng sự thành công của son môi của cô thường phụ thuộc vào tên gọi của nó. "Trung thực, sáng suốt, mô tả chi tiết - đó là những gì tôi theo đuổi," bà giải thích. Sản phẩm thành công đầu tiên bao gồm Duchess Crimson, một màu đỏ rõ ràng, mạnh mẽ; All Day Rose, một màu hồng mềm mại lý tưởng cho phụ nữ văn phòng; và Dancing Red, một loại màu " Ra-phố-lúc-trời-tối".

  Mỗi thỏi son được đóng gói trong một hộp kim loại vàng, một thiết kế nữ tính mà ngay lập tức đã trở thành một biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Trong thực tế, loại bao bì này, ngày nay với cập nhật thêm dạng thỏi tròn, vẫn được sử dụng ngày nay trong bộ sưu tập son môi Signature của chúng tôi.

 • Đọc môi phụ nữ

  Khi đế chế của mình đã lớn và bao gồm cả lĩnh vực trang điểm, Estée nhận ra rằng sự thành công của son môi của cô thường phụ thuộc vào tên gọi của nó. "Trung thực, sáng suốt, mô tả chi tiết - đó là những gì tôi theo đuổi," bà giải thích. Sản phẩm thành công đầu tiên bao gồm Duchess Crimson, một màu đỏ rõ ràng, mạnh mẽ; All Day Rose, một màu hồng mềm mại lý tưởng cho phụ nữ văn phòng; và Dancing Red, một loại màu " Ra-phố-lúc-trời-tối".

  Mỗi thỏi son được đóng gói trong một hộp kim loại vàng, một thiết kế nữ tính mà ngay lập tức đã trở thành một biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Trong thực tế, loại bao bì này, ngày nay với cập nhật thêm dạng thỏi tròn, vẫn được sử dụng ngày nay trong bộ sưu tập son môi Signature của chúng tôi.

 • Đọc môi phụ nữ

  Khi đế chế của mình đã lớn và bao gồm cả lĩnh vực trang điểm, Estée nhận ra rằng sự thành công của son môi của cô thường phụ thuộc vào tên gọi của nó. "Trung thực, sáng suốt, mô tả chi tiết - đó là những gì tôi theo đuổi," bà giải thích. Sản phẩm thành công đầu tiên bao gồm Duchess Crimson, một màu đỏ rõ ràng, mạnh mẽ; All Day Rose, một màu hồng mềm mại lý tưởng cho phụ nữ văn phòng; và Dancing Red, một loại màu " Ra-phố-lúc-trời-tối".

  Mỗi thỏi son được đóng gói trong một hộp kim loại vàng, một thiết kế nữ tính mà ngay lập tức đã trở thành một biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Trong thực tế, loại bao bì này, ngày nay với cập nhật thêm dạng thỏi tròn, vẫn được sử dụng ngày nay trong bộ sưu tập son môi Signature của chúng tôi.

Top