• Làm đẹp trong 3 phút

  Estée tin "3 phút là tất cả thời gian cần thiết để hoàn thiện vẻ đẹp." Cô đã tạo ra thói quen trang điểm và chăm sóc da nhanh chóng, bà luôn háo hức thể hiện trên phụ nữ ở mọi cửa hàng nơi Estée Lauder mở ra, khi đi trên xe lửa hay thang máy, hoặc khi chỉ đơn giản đi bộ xuống phố. Cô không yêu gì hơn việc thay đổi vẻ mặt của một người phụ nữ với các bí quyết cá nhân của mình, và luôn chia sẻ các lời khuyên trong lúc làm.

 • Làm đẹp trong 3 phút

  Estée tin "3 phút là tất cả thời gian cần thiết để hoàn thiện vẻ đẹp." Cô đã tạo ra thói quen trang điểm và chăm sóc da nhanh chóng, bà luôn háo hức thể hiện trên phụ nữ ở mọi cửa hàng nơi Estée Lauder mở ra, khi đi trên xe lửa hay thang máy, hoặc khi chỉ đơn giản đi bộ xuống phố. Cô không yêu gì hơn việc thay đổi vẻ mặt của một người phụ nữ với các bí quyết cá nhân của mình, và luôn chia sẻ các lời khuyên trong lúc làm.

 • Làm đẹp trong 3 phút

  Estée tin "3 phút là tất cả thời gian cần thiết để hoàn thiện vẻ đẹp." Cô đã tạo ra thói quen trang điểm và chăm sóc da nhanh chóng, bà luôn háo hức thể hiện trên phụ nữ ở mọi cửa hàng nơi Estée Lauder mở ra, khi đi trên xe lửa hay thang máy, hoặc khi chỉ đơn giản đi bộ xuống phố. Cô không yêu gì hơn việc thay đổi vẻ mặt của một người phụ nữ với các bí quyết cá nhân của mình, và luôn chia sẻ các lời khuyên trong lúc làm.

 • Làm đẹp trong 3 phút

  Estée tin "3 phút là tất cả thời gian cần thiết để hoàn thiện vẻ đẹp." Cô đã tạo ra thói quen trang điểm và chăm sóc da nhanh chóng, bà luôn háo hức thể hiện trên phụ nữ ở mọi cửa hàng nơi Estée Lauder mở ra, khi đi trên xe lửa hay thang máy, hoặc khi chỉ đơn giản đi bộ xuống phố. Cô không yêu gì hơn việc thay đổi vẻ mặt của một người phụ nữ với các bí quyết cá nhân của mình, và luôn chia sẻ các lời khuyên trong lúc làm.

 • Làm đẹp trong 3 phút

  Estée tin "3 phút là tất cả thời gian cần thiết để hoàn thiện vẻ đẹp." Cô đã tạo ra thói quen trang điểm và chăm sóc da nhanh chóng, bà luôn háo hức thể hiện trên phụ nữ ở mọi cửa hàng nơi Estée Lauder mở ra, khi đi trên xe lửa hay thang máy, hoặc khi chỉ đơn giản đi bộ xuống phố. Cô không yêu gì hơn việc thay đổi vẻ mặt của một người phụ nữ với các bí quyết cá nhân của mình, và luôn chia sẻ các lời khuyên trong lúc làm.

Top