• Chỉ dành cho khách mời

  "Sau lời yêu cầu thứ một triệu của Estee, Robert Fisk, người mua mỹ phẩm ở Saks Fifth Avenue, cuối cùng đã đồng ý đặt đơn hàng đầu tiên của sản phẩm- với trị giá chính xác là 800 đô la -  trong năm 1946.
  Để thông báo tin sản phẩm của bà có mặt tại cửa hàng bách hóa cao cấp, Estée gửi những tấm thiếp màu trắng thanh lịch với chữ vàng để thông báo cho danh sách khách hàng ưa thích của cửa hàng thông báo sẽ cung cấp một loại phấn không kem miễn phí khi mua hàng. Trong vòng hai ngày, toàn bộ số hàng được bán ra, và "Tặng quà khi mua hàng",  khái niệm tiếp thị của ngành mỹ phẩm đã ra đời.

 • Chỉ dành cho khách mời

  "Sau lời yêu cầu thứ một triệu của Estee, Robert Fisk, người mua mỹ phẩm ở Saks Fifth Avenue, cuối cùng đã đồng ý đặt đơn hàng đầu tiên của sản phẩm- với trị giá chính xác là 800 đô la -  trong năm 1946.
  Để thông báo tin sản phẩm của bà có mặt tại cửa hàng bách hóa cao cấp, Estée gửi những tấm thiếp màu trắng thanh lịch với chữ vàng để thông báo cho danh sách khách hàng ưa thích của cửa hàng thông báo sẽ cung cấp một loại phấn không kem miễn phí khi mua hàng. Trong vòng hai ngày, toàn bộ số hàng được bán ra, và "Tặng quà khi mua hàng",  khái niệm tiếp thị của ngành mỹ phẩm đã ra đời.

 • Chỉ dành cho khách mời

  "Sau lời yêu cầu thứ một triệu của Estee, Robert Fisk, người mua mỹ phẩm ở Saks Fifth Avenue, cuối cùng đã đồng ý đặt đơn hàng đầu tiên của sản phẩm- với trị giá chính xác là 800 đô la -  trong năm 1946.
  Để thông báo tin sản phẩm của bà có mặt tại cửa hàng bách hóa cao cấp, Estée gửi những tấm thiếp màu trắng thanh lịch với chữ vàng để thông báo cho danh sách khách hàng ưa thích của cửa hàng thông báo sẽ cung cấp một loại phấn không kem miễn phí khi mua hàng. Trong vòng hai ngày, toàn bộ số hàng được bán ra, và "Tặng quà khi mua hàng",  khái niệm tiếp thị của ngành mỹ phẩm đã ra đời.

Top