• Các cộng sự nghiên cứu

  Để đảm bảo mọi sự sáng tạo của Estée Lauder sẽ luôn được thực hiện đạt tiêu chuẩn cao của mình, Estée mở phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển đầu tiên của bà tại Melville, New York vào năm 1967. Cùng với một nhóm các nhà khoa học, Estée và Joe "pha trộn, thử nghiệm, loại bỏ và phát minh ra" mỗi thành phần sẽ là ngôi sao trong các sản phẩm của họ. Khi việc kinh doanh phát triển, vai trò của họ trở nên tinh tế hơn: "Joe chạy các nhà máy và xử lý số và sản xuất. Tôi chạy các lực lượng bán hàng, "Estée giải thích.

 • Các cộng sự nghiên cứu

  Để đảm bảo mọi sự sáng tạo của Estée Lauder sẽ luôn được thực hiện đạt tiêu chuẩn cao của mình, Estée mở phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển đầu tiên của bà tại Melville, New York vào năm 1967. Cùng với một nhóm các nhà khoa học, Estée và Joe "pha trộn, thử nghiệm, loại bỏ và phát minh ra" mỗi thành phần sẽ là ngôi sao trong các sản phẩm của họ. Khi việc kinh doanh phát triển, vai trò của họ trở nên tinh tế hơn: "Joe chạy các nhà máy và xử lý số và sản xuất. Tôi chạy các lực lượng bán hàng, "Estée giải thích.

 • Các cộng sự nghiên cứu

  Để đảm bảo mọi sự sáng tạo của Estée Lauder sẽ luôn được thực hiện đạt tiêu chuẩn cao của mình, Estée mở phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển đầu tiên của bà tại Melville, New York vào năm 1967. Cùng với một nhóm các nhà khoa học, Estée và Joe "pha trộn, thử nghiệm, loại bỏ và phát minh ra" mỗi thành phần sẽ là ngôi sao trong các sản phẩm của họ. Khi việc kinh doanh phát triển, vai trò của họ trở nên tinh tế hơn: "Joe chạy các nhà máy và xử lý số và sản xuất. Tôi chạy các lực lượng bán hàng, "Estée giải thích.

 • Các cộng sự nghiên cứu

  Để đảm bảo mọi sự sáng tạo của Estée Lauder sẽ luôn được thực hiện đạt tiêu chuẩn cao của mình, Estée mở phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển đầu tiên của bà tại Melville, New York vào năm 1967. Cùng với một nhóm các nhà khoa học, Estée và Joe "pha trộn, thử nghiệm, loại bỏ và phát minh ra" mỗi thành phần sẽ là ngôi sao trong các sản phẩm của họ. Khi việc kinh doanh phát triển, vai trò của họ trở nên tinh tế hơn: "Joe chạy các nhà máy và xử lý số và sản xuất. Tôi chạy các lực lượng bán hàng, "Estée giải thích.

 • Các cộng sự nghiên cứu

  Để đảm bảo mọi sự sáng tạo của Estée Lauder sẽ luôn được thực hiện đạt tiêu chuẩn cao của mình, Estée mở phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển đầu tiên của bà tại Melville, New York vào năm 1967. Cùng với một nhóm các nhà khoa học, Estée và Joe "pha trộn, thử nghiệm, loại bỏ và phát minh ra" mỗi thành phần sẽ là ngôi sao trong các sản phẩm của họ. Khi việc kinh doanh phát triển, vai trò của họ trở nên tinh tế hơn: "Joe chạy các nhà máy và xử lý số và sản xuất. Tôi chạy các lực lượng bán hàng, "Estée giải thích.

Top