• Mối liên kết gia đình

    Thành công ban đầu đã gây căng thẳng lên cuộc hôn nhân của Estée và Joe. Hai người ly dị vào năm 1939, nhưng bốn năm sau đó, khi Leonard ngã bệnh quai bị, cặp vợ chồng quay lại với nhau để chăm sóc cho anh, và không bao giờ chia tay. ""Chúng tôi sẽ không bao giờ được cách biệt kéo dài hơn một vài ngày một lần nào nữa,"" Estée nói. Họ nhanh chóng tái hôn và có thêm một con trai, Ronald, vào năm 1944. Estée Lauder các thương hiệu chính thức trở thành doanh nghiệp gia đình.

Top