• Tình yêu đầu đời

    Trong một mùa hè tại Mohegan Lake ở New York, Estée gặp "người đàn ông đầu tiên của cô," Joseph Lauter. Sau đó, Joe đổi họ của mình thành Lauder, sửa chữa lỗi chính tả mà đã xảy ra khi cha ông di cư từ Áo đến Hoa Kỳ. Cặp đôi kết hôn vào năm 1930 và sớm chuyển đến Manhattan. Đối với đám cưới của bà, Estée trand điểm bằng loại hoa loa kèn trắng tinh khiết và mặc một chiếc áo choàng satin mà bà gọi là "đoàn tàu dài nhất thế giới." Và lần đầu tiên trong đời, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng  - bà thoa loại son cuả chính mình.

  • Tình yêu đầu đời

    Trong một mùa hè tại Mohegan Lake ở New York, Estée gặp "người đàn ông đầu tiên của cô," Joseph Lauter. Sau đó, Joe đổi họ của mình thành Lauder, sửa chữa lỗi chính tả mà đã xảy ra khi cha ông di cư từ Áo đến Hoa Kỳ. Cặp đôi kết hôn vào năm 1930 và sớm chuyển đến Manhattan. Đối với đám cưới của bà, Estée trand điểm bằng loại hoa loa kèn trắng tinh khiết và mặc một chiếc áo choàng satin mà bà gọi là "đoàn tàu dài nhất thế giới." Và lần đầu tiên trong đời, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng  - bà thoa loại son cuả chính mình.

  • Tình yêu đầu đời

    Trong một mùa hè tại Mohegan Lake ở New York, Estée gặp "người đàn ông đầu tiên của cô," Joseph Lauter. Sau đó, Joe đổi họ của mình thành Lauder, sửa chữa lỗi chính tả mà đã xảy ra khi cha ông di cư từ Áo đến Hoa Kỳ. Cặp đôi kết hôn vào năm 1930 và sớm chuyển đến Manhattan. Đối với đám cưới của bà, Estée trand điểm bằng loại hoa loa kèn trắng tinh khiết và mặc một chiếc áo choàng satin mà bà gọi là "đoàn tàu dài nhất thế giới." Và lần đầu tiên trong đời, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng  - bà thoa loại son cuả chính mình.

Top