• Màu xanh đích thực

    Khi đơn đặt hàng ngày càngtăng lên, Estée cần loại bao bì cũng thanh lịch như bà. Cuối cùng bà định hình loại chai màu xanh nhạt, một màu sắc "sẽ trông tuyệt vời trong bất kỳ phòng tắm nào," bà quyết định.

Top