• Nơi trái tim trú ngụ

  "Ngôi nhà của tôi, trong mọi ý nghĩa của từ đó, là nơi tạo nên cảm hứng." Estée nói. Vì thế bà mua nhà ở một số địa điểm ưa thích của mình, bao gồm Long Island, thành phố New York, London, Palm Beach và Cap Ferrat.

  Mỗi nơi cư trú có "một cảm giác thông thoáng, nhẹ nhàng và độ sáng" và thường tạo ra "cảm hứng sáng tạo", bà nói. Những khu vườn thơm quanh căn nhà kiểu Pháp Riviera của bà trong Cap Ferrat khơi gợi các giác quan của bà khi sáng tạo ra các loại nước hoa Đẹp, là một ví dụ, và bóng râm lá cọ của căn phòng làm việc tại London của bà là nơi bà tưởng tượng ra loại nước hoa màu xanh lá cây trên, Aliage.

 • Nơi trái tim trú ngụ

  "Ngôi nhà của tôi, trong mọi ý nghĩa của từ đó, là nơi tạo nên cảm hứng." Estée nói. Vì thế bà mua nhà ở một số địa điểm ưa thích của mình, bao gồm Long Island, thành phố New York, London, Palm Beach và Cap Ferrat.

  Mỗi nơi cư trú có "một cảm giác thông thoáng, nhẹ nhàng và độ sáng" và thường tạo ra "cảm hứng sáng tạo", bà nói. Những khu vườn thơm quanh căn nhà kiểu Pháp Riviera của bà trong Cap Ferrat khơi gợi các giác quan của bà khi sáng tạo ra các loại nước hoa Đẹp, là một ví dụ, và bóng râm lá cọ của căn phòng làm việc tại London của bà là nơi bà tưởng tượng ra loại nước hoa màu xanh lá cây trên, Aliage.

 • Nơi trái tim trú ngụ

  "Ngôi nhà của tôi, trong mọi ý nghĩa của từ đó, là nơi tạo nên cảm hứng." Estée nói. Vì thế bà mua nhà ở một số địa điểm ưa thích của mình, bao gồm Long Island, thành phố New York, London, Palm Beach và Cap Ferrat.

  Mỗi nơi cư trú có "một cảm giác thông thoáng, nhẹ nhàng và độ sáng" và thường tạo ra "cảm hứng sáng tạo", bà nói. Những khu vườn thơm quanh căn nhà kiểu Pháp Riviera của bà trong Cap Ferrat khơi gợi các giác quan của bà khi sáng tạo ra các loại nước hoa Đẹp, là một ví dụ, và bóng râm lá cọ của căn phòng làm việc tại London của bà là nơi bà tưởng tượng ra loại nước hoa màu xanh lá cây trên, Aliage.

 • Nơi trái tim trú ngụ

  "Ngôi nhà của tôi, trong mọi ý nghĩa của từ đó, là nơi tạo nên cảm hứng." Estée nói. Vì thế bà mua nhà ở một số địa điểm ưa thích của mình, bao gồm Long Island, thành phố New York, London, Palm Beach và Cap Ferrat.

  Mỗi nơi cư trú có "một cảm giác thông thoáng, nhẹ nhàng và độ sáng" và thường tạo ra "cảm hứng sáng tạo", bà nói. Những khu vườn thơm quanh căn nhà kiểu Pháp Riviera của bà trong Cap Ferrat khơi gợi các giác quan của bà khi sáng tạo ra các loại nước hoa Đẹp, là một ví dụ, và bóng râm lá cọ của căn phòng làm việc tại London của bà là nơi bà tưởng tượng ra loại nước hoa màu xanh lá cây trên, Aliage.

 • Nơi trái tim trú ngụ

  "Ngôi nhà của tôi, trong mọi ý nghĩa của từ đó, là nơi tạo nên cảm hứng." Estée nói. Vì thế bà mua nhà ở một số địa điểm ưa thích của mình, bao gồm Long Island, thành phố New York, London, Palm Beach và Cap Ferrat.

  Mỗi nơi cư trú có "một cảm giác thông thoáng, nhẹ nhàng và độ sáng" và thường tạo ra "cảm hứng sáng tạo", bà nói. Những khu vườn thơm quanh căn nhà kiểu Pháp Riviera của bà trong Cap Ferrat khơi gợi các giác quan của bà khi sáng tạo ra các loại nước hoa Đẹp, là một ví dụ, và bóng râm lá cọ của căn phòng làm việc tại London của bà là nơi bà tưởng tượng ra loại nước hoa màu xanh lá cây trên, Aliage.

Top